03-385 57 16
Achterstraat 105 - 2980 St. Antonius - Zoersel

Diverse dienstverlening

Diverse dienstverlening:

  • Regeling of wijziging van het sociaal statuut als zelfstandige
  • Publicaties in het Belgisch Staatsblad bv. ontslag en benoeming zaakvoerder, wijziging maatschappelijke zetel
  • Neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België
  • Administratie i.v.m. KBO, vergunningen, registratie, huurovereenkomsten, overnamecontracten
  • Begeleiding bij waardering en overlating van uw onderneming
  • Opmaken van diverse contracten en overeenkomsten
  • Familiale opvolging en successieplanning
  • Algemeen advies